Origami op school

 

Origami een Japanse kunstvorm ook voor op school.

 
Origami is het Japanse woord voor papiervouwkunst.
Het woord bestaat uit twee delen ori betekent vouwen en gami staat voor papier.
Puur gezien is origami het vouwen van één vierkant vel papier, wit aan één kant en gekleurd aan de andere kant, tot een representatie of  interpretatie van een reëel voorwerp zonder te knippen of te plakken.
 
In de praktijk is origami het bestuderen en uitpuzzelen van het diagram en het uitvouwen ervan en daarbij geniet je van een natuurlijk kleurrijk materiaal, dat onder je handen op bijna magische wijze van een 2- dimensionaal velletje papier verandert in een herkenbaar voorwerp uit jouw wereld en zelfs 3-dimensionaal kan worden en het verder verwerken van het model in een schilderij of kaart.
 
In een cyclus van 10 origamilessen, geef ik origamiles aan kinderen op de basisschool.
De cyclus kan gebruikt worden bij o.a. het onderwijs leerkansen profiel of bij naschoolse activiteiten.
 
Origami is een beeldende kunstvorm.
 
Net als bij elke kunstvorm dien je eerst de grondbeginselen van de kunstvorm, in dit geval Origami, te leren en vervolgens ontwikkel je jezelf in deze techniek. Je maakt je de kunstvorm meester. Zodra dat het geval is, heb je een nieuwe kunstvorm gevonden om je in uit te drukken.
 
Het origami lessenpakket voor gebruik op school.
 

Het pakket bestaat uit 10 lessen van ruim een uur. Het kan naar behoefte uitgebreid worden naar anderhalf uur.

Het is bedoeld voor kinderen, die kunnen lezen of dat binnenkort gaan leren.
 
Bij het aanbieden van origami wordt er gebruik gemaakt van een internationaal notatiesysteem met lijnen en symbolen en dat is toegankelijker voor een schoolrijp kind.
 

De lessen.

Bijna elke les start met een storigami een combinatie van storytelling en origami.
 
Dit verhaal voert de kinderen langs verschillende vouwen, die leiden tot een origamimodel. Het verhaal gebruikt de vouwen om verteld te worden, zodat verhaal en model een geheel vormen. Weet je het verhaal nog, dan kun je ook het origamimodel weer maken.
 
Een bijzondere manier om kennis te maken met origami.
 
Daarna gaan we kijken hoe het gevouwen model wordt genoteerd in het cursusboek.
 

Lesseninhoud.

 

Gedurende de lessen maken de kinderen kennis met het internationale notatiesysteem, dat het lezen van de tekeningen makkelijker zal maken.

En hen de vaardigheid geeft, na de 10 lessen een origamiboek te halen uit de bibliotheek en zelf thuis aan de slag te gaan.
 

In de lessen wordt gewerkt met een cursusboek.

Daarin worden modellen aangeboden, die te maken hebben met onze feesten.

Zo komen we de volgende feesten tegen: Pasen, Sinterklaas en Kerst.

Met daarnaast een grote verscheidenheid aan onderwerpen zoals;

dieren: een panda, een kat, een hond, een kip, een haas en een vlinder. voorwerpen: een zeilboot, een ster en een paddestoel.  

mensfiguren: Sinterklaas en Zwarte Piet, een poppetje dat jezelf in allerlei poses kunnen opplakken, een clown en een echte Geisha – een Japanse dame!

Er zal na iedere les een speelse thuis doeopdracht gegeven worden, zodat de kinderen ook in de tussenliggende week gericht met de nieuwe kunstvorm bezig zullen zijn.
 

Aan het einde van les 9 krijgen de kinderen een eindopdracht. “Maak een mooie voorstelling op een gekleurd vel A4 papier en gebruik daarbij verschillende origamimodellen, die je geleerd hebt. Let hierbij op de verhoudingen van de modellen, die je gebruikt ten opzichte van elkaar en het kleurgebruik.”

 
In les 10 bespreken we gezamenlijk de resultaten en ontvangen de kinderen een certificaat als bewijs van deelname aan de cursus Origami.
 

Voor peuters en kleuters, de allerjongsten op de basisschool, zijn er andere mogelijkheden.

Zij kunnen kennismaken met origami door storigami, een combinatie van vertel- en vouwkunst. Heerlijk luisteren naar het verhaal en wegdromen in de geschetste verhaalwereld en daarna terug in de werkelijkheid het verhaal zelf vouwen.